Outras áreas

2018/2019

 • Beatriz Costa
 • Catarina Abreu
 • Francisco Morais
 • Hikaru Nishizawa
 • Íris Paulino
 • Hitomi Saito
 • Itsuki Omori
 • Kai Kanzaki
 • Keina Oda
 • Lourenço Rodrigues
 • Nichika Shibata
 • Riku Ito
 • Rui Nagahori
 • Shun Nagasue

Apresentações do ano letivo 2018/2019

República Portuguesa | Educação